hits

Senmiddelalderen

Senmiddelalderen er en periode som strekker seg fra år 1300-1500 og blir betraktet som en oppløsningstid med en drastisk nedgang i handel, jordbruk og befolkning. Befolkningsreduksjonen kom blant annet av pestepidemien som herjet i Asia og Europa. Svartedauden var en gnagersykdom som smittet via lopper. Sykdommen spredte seg raskt siden loppene kunne overleve i varer som for eksempel korn. Siden korn var den mest vanlige handelsvaren på denne tiden fikk sykdommen en stor innvirkning på handel og bylivet. Denne raske spredningen førte også til at over halve av den norske befolkningen ble syk og døde. 

Pestepidemien gjorde at en av de viktigste matproduktene(altså korn) ble farlig og mange viktige personer døde. Dette førte til at det ble lite matproduksjon, og mange døde av sult. Svartedauden påvirket alle personer fra ulike klasser, og forskjellen ble mindre mellom de rike og fattige. Fot å overleve startet mange familier et selvforsynt hushold, noe som var et steg tilbake i utviklingen. 

                           

Etter at svartedauden hadde herjet ferdig begynte en ny urbanisering, hvor folk samlet seg i byer. I Italia var den økonomiske utviklingen rask ført bort fra naturalhusholdet over mot en økonomisk struktur der bynæringene og pengehusholdet dominerte. Naturalhushold vil si at husholdet produserer maten selv og er selvstendig, og et pengehushold vil si at de bor i en by hvor de kan kjøpe nødvendige varer. I Italia gikk denne utviklingen mye raskere enn i andre europeiske land. Det var mange årsaker til dette, blant annet den store handelen Venezia hadde med andre land. Varetransporten mellom Vest-Europa, Nord-Europa og østen fikk Venezia og Genova eneretten til. Genova hadde en langvarig konkurrent som var Pisa, men etter sjøslaget ved Meloria i 1824 ble Genovas herredømme sikret. 

Firenze tok ledelsen når industriell stordrift først kom til syne i klesindustrien, og eksporterte finere klær til store deler av Europa. Når man skulle starte med klesindustrien måtte man ha en stor kapital fordi det gikk lang tid fra råvarene ble solgt til at selgeren fikk sin betaling. Dermed måtte de innføre et banksystem som gjorde det lettere å drive denne typen handel. Mesteparten ble kjøpt i England og Flandern.

Senmiddelalderen bestod dermed av en tid med uro og kaos, og var et skritt tilbake i utviklingen. Selvforsynte hushold ble kritisk for å overleve, og det var en stor befolkningsreduksjon som gjorde at byene ble mindre og viktige personer døde. Dette var fordi svartedauden herjet i Europa og konsekvensene den medførte var katastrofale. 
 

Kildene vi brukte:

https://snl.no/Italias_historie_før_samling 

https://snl.no/middelalderen

https://ndla.no/nb/node/139543

http://danmarkshistorien.dk/perioder/senmiddelalderen-1340-1536/

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

enkeltskrevet

enkeltskrevet

17, Molde

En gruppe 17 åringer som skriver en blogg om by og handel i middelalderen fordi vi er utrolig engasjert og interessert i stoffet. Vi har også et stort ønske om å fremme vår kunnskap rundt emnet :)

Kategorier

Arkiv